Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Vnitro: Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti za rok 2014

13. 06. 2015 12:58:21
V rámci monitoringu legislativy přináším stručný výtah z dokumentu Ministerstva vnitra Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti za rok 2014 MVČR.

Ministerstvo vnitra zveřejnilo Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku za rok 2014. Dokument mapuje vývoj v oblasti zajištění bezpečnosti v ČR. Dokument si můžete přečíst zde. Níže cituji pasáže, které mne zaujaly.

Celkové statistiky kriminality v ČR

V České republice bylo v roce 2014 zjištěno celkem 288 660 trestných činů. Meziročně došlo k poklesu o 11,3 %, čímž se po roce 2013 navrátil trend poklesu kriminality sledovaný od roku 2010. V souvislosti s nižší trestnou činností klesl celkový počet objasněných trestných činů o 0,6 %, ačkoliv celková míra objasněnosti vzrostla o 5,3 %. Zjištěné škody poklesly o 1,2 % na celkovou hodnotu 28,69 mld. Kč.

Z hlediska dlouhodobého vývoje registrovaná kriminalita stagnuje, resp. postupně klesá. Pokles zjištěných trestných činů byl zaznamenán téměř u všech základních souhrnných
kategorií kriminality (např. kromě mravnostní kriminality). Násilná kriminalita poklesla o 9,3 %. Počet spáchaných vražd poklesl o 12,1 %. Mravnostní kriminalita jako jedna z mála vzrostla o 4,6 %. Zejména vzrostl počet trestných činů znásilnění, a to o 13,6 %. Majetková kriminalita poklesla o 17,1 %. Došlo k plošnému poklesu takřka u všech druhů krádeží prostých, ale i krádeží vloupáním. Po roce 2013 se obnovil dlouhodobý pokles tzv. autokriminality. Hospodářská kriminalita v roce 2014 také mírně vzrostla, a to o 1,2 %. Tato kriminalita se podílela v daném roce na 72,7 % celkových zjištěných škod, přičemž největší podíl měla na tomto čísle daňová kriminalita. Pro trestnou činnost bylo stíháno a vyšetřováno 114 611 osob, což představuje
meziroční pokles o 2,6 %. Ačkoliv meziročně klesl počet stíhaných a vyšetřovaných recidivistů o 1,4 %, jejich podíl na celkovém počtu pachatelů se nepatrně zvýšil, a to o 0,6 %,
a dosáhl tak vůbec nejvyšší hodnoty v historii. Podíl cizinců na celkovém počtu pachatelů je poměrně stabilní a pohybuje se kolem hodnoty 6,5 %. Výjimku tvoří trvající nárůst počtu
vietnamských státních příslušníků podílejících se na drogové kriminalitě.

Členění na kraje
Z pohledu teritoriálního členění kriminality došlo k celorepublikovému poklesu. Největší pokles byl registrován v hl. m. Praze (-10 177, -12,4 %), Středočeském kraji (-6 232, -16,7 %)
a Moravskoslezském kraji (-5 620, -13,1 %). Nejmenší pokles byl zaznamenán v Jihočeském kraji (-337, -2,2 %). Počet stíhaných a vyšetřovaných recidivistů meziročně klesl na 61 020 (-914, -1,4 %) osob. Podíl recidivistů na celkovém počtu pachatelů se nepatrně zvýšil na 53,2 % (+0,6) a dosáhl tak vůbec nejvyšší hodnoty (v roce 2013 činil 52,6 %, v roce 2012 50 %, v roce 2000 29,7). V kontextu těchto údajů je zjevná neúčinnost opatření státních orgánů zaměřených na eliminaci recidivy trestné činnosti. V roce 2014 došlo ke snížení počtu stíhaných a yšetřovaných recidivistů na 61 020 (-914, -1,5 %), také se ovšem zvýšil jejich podíl na trestné činnosti.

Počet stíhaných a vyšetřovaných osob: 114 611 (-3 071, -2,6 %) z toho: podíl mužů 82 % (-1,5 %) podíl žen: 14,3 % (+0,1 %) Počet odsouzených osob: 72 823 (-5 153, -6,6 %)

Kriminalita czinců

Ačkoliv cizinci tvoří cca 0,5 % populace v ČR, v roce 2014 spáchali 8 134 (-391) trestných činů, tedy 6,4 % (-0,2 %) ze všech objasněných trestných činů.

Cizinci mají velmi vysoký podíl na pachatelích vražd (12,6 % v roce 2014, 11,8 % v roce 2013, 13,9 % v roce 2012).

Kriminalita mládeže
Děti – pachatelé činů jinak trestných: 1 369 (+118, +9,4 %)

Počet činů jinak trestných spáchaných dětmi: 1 350 (+64, +7,9 %)
Mladiství – pachatelé trestných činů: 2 593 (-346, -11,8 %)
Počet provinění: 3 367 (-478, -12,4 %)

Podle názoru NSZ (již z roku 2011) může být jednou z příčin nízkého počtu mladistvých stíhaných a řešených ve zkráceném přípravném řízení (obdobně dětí do 15 let věku) zastření identity neznámých pachatelů (tedy i věku) trestné činnosti.

Gheta

Podle PČR se jako problém při výchově mládeže ukazují tzv. sociálně vyloučené lokality a ubytovny. Rodiny, které se do takového prostředí dostanou, si osvojují specifické vzorce chování spojené s výskytem sociálně patologických jevů a nejrůznějších závislostí. Kriminalita a jiné nelegální aktivity nejsou vnímány negativně, nýbrž jako běžný zdroj obživy. Přístup dětí z takovýchto lokalit ke vzdělání je většinou negativní. Ve spojení s demografickým složením obyvatel sociálně vyloučených lokalit jde o výrazný kriminogenní faktor.

Nehlášené trestné činy

Dále bylo zjištěno, že v roce 2013 policii nenahlásila skutečnost, že byla zasažena deliktem, zhruba čtvrtina obětí vloupání do obydlí a čtvrtina obětí vloupání do chaty/ chaty chalupy (první 26 %, druzí 23 %). Krádež auta nenahlásilo na policii jen minimum postižených osob (3 %), ale u krádeží věcí z auta se již jednalo o více než pětinu obětí (22 %), které se na polici neobrátily.

Shengenský systém

V rámci mezinárodního pátrání v EU a schengenském prostoru řešil odbor mezinárodní policejní spolupráce PP ČR v roce 2014 celkem 8 375 (+1 321) pozitivních zásahů (lustrací) na osoby a věci hledané v SIS (Schengenském informačním systému), což je po poklesech v předchozích letech, zejména 2013, významný nárůst. Ten lze přičítat stabilizaci po přechodu na SIS II, využívání jeho nových funkcionalit i aplikaci zákona o mezinárodní justiční spolupráci.

Nezákonný prodej alkoholických nápojů

V roce 2014 zjistila ČOI 2 případy porušení § 15 odst. 1 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu.

Korupce

Korupční prostřední v ČR je tak občany považováno za jedno z nejhorších v Evropě. Podle zjištění získaných v rámci mezinárodního průzkumu Ernst & Young jsou v ČR ochotny téměř 2/3 manažerů (63 %) získat či udržet si zakázku pomocí nekalých praktik.

Nelegální migrace

Celkový počet osob zjištěných při nelegální migraci na území ČR: 4 822 (+669, +16,1 %) Z toho bylo 632 osob (tj. 13,1 %) zjištěno při nelegální migraci opakovaně. Neregulérním cestovním dokladem se prokázalo 161 osob (tj. 3,3 %). Evidováno bylo 131 osob, které k nelegální migraci napomáhaly.

V průběhu roku 2014 se rovněž potvrdily informace, že na území ČR působí cizojazyčné zločinecké skupiny, které se podílí na výrobě a distribuci padělaných nebo pozměněných osobních dokladů, které jsou určeny jednak k legalizaci pobytu migrantů, kteří se již nacházejí na území evropských států včetně ČR, nebo jsou různými způsoby zasílány do tzv. třetích zemí, odkud se s nimi snaží nelegální migranti dostat do Evropy.

Přetrvávajícím problémem zůstává zneužívání vízové a celkové imigrační politiky. Trestná činnost na tomto úseku se často přizpůsobuje aktuální situaci a reaguje na opatření státních orgánů. Jedná se zejména o víza podvodně získávaná za účelem studia, práce, podnikání nebo sloučení rodiny.

Pokračoval nastoupený trend charakterizovaný odklonem nejvýznamnějších monitorovaných a rozpracovávaných českých kriminálních struktur od přímého použití násilí směrem k latentním formám trestné činnosti více či méně spojené s výkonem státní a veřejné správy.

Terorismus

Podle poznatků BIS docházelo i během roku 2014 ke snahám aplikovat mezi českými muslimy islámské právo paralelně s právem ČR.

Autor: Vitezslav Praks | sobota 13.6.2015 12:58 | karma článku: 13.88 | přečteno: 502x

Další články blogera

Vitezslav Praks

Jak dopadla šikanózní žaloba senátora Jirsy proti profesoru Kindlmannovi?

Aktuální informace o kauze Jirsa versus Kindlmann. (V loňském roce jsme vás informovali o kauze senátora Jirsy).

11.8.2016 v 13:56 | Karma článku: 17.51 | Přečteno: 538 | Diskuse

Vitezslav Praks

Komiks Není můj!

Vedle psaní článků jsem se rozhodl malovat pomocí comicscreator.cz komiksy... Tento je věnován našemu ministru financí, novinářskému, zemědělskému a potravinářskému oligarchovi. : )

18.5.2016 v 12:41 | Karma článku: 10.82 | Přečteno: 278 | Diskuse

Vitezslav Praks

Zemřel Václav Bouda, novinář, ochránce Šumavy

Zemřel Václav Bouda, novinář a bloger. Zemřel autor, jehož články jsem na Občanském monitoringu sledoval a citoval je, viz zde. Zemřel obránce Šumavy. Přetiskuji vzpomínku Petra Ješátka na Václava Boudu a stručný profil.

22.4.2016 v 16:19 | Karma článku: 13.01 | Přečteno: 452 | Diskuse

Vitezslav Praks

Zemřel básník Stanislav Honzík

Zemřel básník a spolupracovník Občanského monitoringu Stanislav Honzík Básně Stanislava Honzíka, které publikoval pod pseudonymem Jan Stanislav, si můžete přečíst zde.

28.9.2015 v 8:07 | Karma článku: 8.06 | Přečteno: 285 | Diskuse

Další články z rubriky Společnost

Vojtěch Mišák

Mně je v mé sociální bublině dobře!

Na povolební debatě na naší univerzitě padl jeden zajímavý dotaz. Kolega se přítomných panelistů zeptal, co on sám může udělat pro to, aby v příštích volbách nezvítězily populistické a xenofobní strany.

20.11.2017 v 8:51 | Karma článku: 10.32 | Přečteno: 466 | Diskuse

Ondřej Šebesta

Teror se přivalil do Prahy

Je to neúcta k zákonům, která je u nás obvyklá počínaje nejvyššími místy, je to náš sklon k pragmatismu, což je pouze hezké slovo pro vyčůranost. Děláme prostě jen to, co je pro nás dobré, poskytuje výhodu, či odvrací diskomfort.

20.11.2017 v 7:00 | Karma článku: 9.88 | Přečteno: 728 | Diskuse

Luboš Chott

Chodím městem a dívám se za vrata aneb Kavárníkovy klavírní ňamky…

Už je to drahně let, ale přesto si živě pamatuji, jak mě iritoval název cukrárny ŇAMŇAM. Byla na Kladně už za první republiky a pro cuc na kládě si do ní chodil i můj táta. A vždycky to byla prostě CUKRÁRNA a žádné ňamňam, ale...

20.11.2017 v 4:25 | Karma článku: 8.64 | Přečteno: 155 | Diskuse

Stisk Studentský deník

Povinná praxe je pro studenty zátěž. Nemám čas ani na osobní život, říká studentka

Během svého studia musí vysokoškolští studenti některých oborů absolvovat neplacenou školní praxi. Ta je ale časově náročná, a studenti si tak často nemohou dovolit vlastní zaměstnání nebo nestíhají plnit školní povinnosti.

20.11.2017 v 0:07 | Karma článku: 5.83 | Přečteno: 987 | Diskuse

Zuzana Palečková

Katolička ze mě už asi nebude

Asi mám hodně zkreslené představy o úloze katolické církve ve společnosti. Co se zdálo jako slibná budoucnost za pana arcibiskupa Tomáška se teď ztrácí v nedohlednu. Církev svoji budoucnost holt vidí někde úplně jinde...

19.11.2017 v 21:51 | Karma článku: 14.12 | Přečteno: 612 | Diskuse
Počet článků 142 Celková karma 0.00 Průměrná čtenost 834
Pracuji jako IT analytik. Monitoruji legislativu z pohledu občana: www.obcanskymonitoring.cz Hledám spolupráci s dalšími bloggery, abychom společně vytvořili lepší veřejné zpravodajství než je současný infotainment. www.nezpravy.cz Organizuji autorská čtení a veřejné přednášky www.knihovnapruhonice.cz Organizuji výstavy: http://krystalbriliant.wordpress.com/ Propaguji www.podnety.cz jako moderní nástroj komunikace občana s obcí. Jsem zastupitelem v obci Průhonice.


Najdete na iDNES.cz

mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.